• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2022.

A Borsod Állatvédő Alapítvánnyal ebrendészeti feladatok ellátására megállapodás megkötéséről, az Alapítvány 2023. évi működésének támogatásáról

határozat szám: 75/2022 (11.17.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Borsod Állatvédő Alapítvánnyal (a továbbiakban: Alapítvány) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávtv.) 48/A § (3)-(4) bekezdése szerinti kötelező önkormányzati feladat ellátása érdekében, tekintettel a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bek. b) pontjában foglaltakra megállapodás köt.
2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére, az Alapítvány részére az alábbi vissza nem térítendő támogatások biztosításáról dönt:
a) 420.000 Ft/év alaptámogatás;
b) havonta folyósítandó kiegészítő támogatás (befogott ebenként 20.000 Ft, az ebek legalább 15 napos tartásához 300 Ft/nap/eb)
Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Borsod Állatvédő Alapítvány 2 a)-b) pontja szerinti támogatására 500.000 Ft előirányzatot biztosít a 2023. évi költségvetésében.
A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Alapítvány megállapodást köt.

felelős: polgármester
határidő: 15 napon belül