• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2022.

Értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalás jóváhagyásáról, szociális tüzelőanyag beszerzésére

határozat szám: 72/2022 (10.25.)

hatályos

Vadna község Önkormányzata képviselő-testülete, a polgármester által, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló belügyminiszteri döntés alapján vállalt 2.257.425 Ft összegű kötelezettségvállalást az Északerdő Zrt. (3525 Miskolc, Deák Ferenc tér 1.) irányába, 79 m3 keménylombos, vastag tűzifa beszerzésére jóváhagyja, tekintettel az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdésében foglaltakra.
A tűzifa szállítási költsége – a támogatási feltételeknek megfelelően – Szuhakálló község Önkormányzata 2022. évi költségvetése terhére kerül biztosításra.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen