• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2022.

a Vadna 382/2 és 385 hrsz alatti ingatlanokra (Vadnapark területe) vonatkozó, az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti településrendezési illeszkedés követelményének megállapításáról

határozat szám: 63/2022 (09.13.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Vadna egyes belterületi ingatlanokra vonatkozóan, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti településrendezési illeszkedés követelményének megállapítására.” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testülete, nem állapít meg településrendezési illeszkedés követelményt a Vadna, belterület 382/2 és 385 hrsz alatti ingatlanokra vonatkozóan.

felelős: polgármester
határidő: azonnal, értelemszerűen