• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2022.

A TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés című pályázati felhívásra, pályázat benyújtásáról

határozat szám: 60/2022 (09.13.)

hatályos

1. Vadna Község önkormányzata Képviselő-testülete a TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés című pályázati felhívás (a továbbiakban: felhívás) alapján, pályázat benyújtásáról dönt, „A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése” célterület, „a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése” alpontjára, a Vadna 247/2 hrsz , Vadna Rákóczi u.18. sz. alatti ingatlanon található malom épület felújítására, valamint a Vadna 231 hrsz-ú ingatlanon „vitézi próbák parkja, lovagi pálya” létesítésének támogatására.
2. Vadna Község önkormányzata Képviselő-testülete pályázat elkészítésével és megvalósításával kapcsolatos – a felhívás szerint el nem számolható – költségeket –saját költségvetése terhére, 2022 és 2023. években biztosítja.
3. Vadna Község önkormányzata Képviselő-testülete a pályázatot konzorciumi formában kívánja benyújtani, Bánhorváti község Önkormányzatával és a KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel együttműködve, melynek keretei között, a konzorcium vezetőtagja Bánhorváti község Önkormányzata.
4. Vadna Község önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítéséhez szükséges megbízás megadására, valamint a konzorciumi megállapodás megkötésére.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen