• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2022.

A Nagybarcai Sportbarátok Egyesülete 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról

határozat szám: 45/2022 (05.24.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 6/2021. (II.15.) határozatával, a Nagybarcai Sportbarátok Egyesülete működéséhez, az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére biztosított 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai- és pénzügyi beszámolót – figyelemmel a támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyház között létrejött megállapodásban rögzítettekre - a határozat melléklete szerint elfogadja.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen