• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2022.

A Vadna 228. hrsz alatti ingatlan építési célú igénybevételéhez tulajdonosi hozzájárulásról

határozat szám: 39/2022 (03.16.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testülete NLV ’97 Bt. képviselőjének kérelmére, a Magyar Falu Program „Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatása 2021.” című felhívás keretében elnyert pályázati támogatásból megvalósítandó beruházás elvégzéséhez, hozzájárul ahhoz, hogy az NLV ’97 Bt, a Vadna Rákóczi Ferenc u. 1. sz. alatti vegyesbolt akadálymentes megközelíthetősége végett, mozgáskorlátozott rámpa kialakításához, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Vadna 228. hrsz. alatti, Rákóczi Ferenc utca elnevezésű közterületet igénybe vegye, azon mozgáskorlátozott rámpát építsen.
Jelen hozzájárulás egyéb hatósági engedélyek beszerzése alól nem mentesít és hatálya csak a hozzájárulás célja (mozgáskorlátozott rámpa) szerinti építmény létesítésére terjed ki.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen