• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2022.

Önkormányzati tulajdonú külterületi termőföld ingatlan (027/2 hrsz., mezőgazdasági haszonbérlet keretei közötti hasznosításáról

határozat szám: 36/2022 (03.16.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 027/2 hrsz-ú, szántó művelési ágú külterületi termőföld ingatlant mezőgazdasági haszonbérlet, illetve bérleti (továbbiakban: bérlet) jogviszony keretei közötti hasznosítja, az ingatlant mezőgazdasági haszonbérbe adja Szabon Lajos vadnai lakos részére.
2. A bérleti jogviszony kezdete: 2022. március 18.
A bérlet időtartama: határozott idejű, 5 gazdasági évre szóló jogviszony. A bérleti jogviszony, 2027. szeptember 30. napján, a gazdasági év végével megszűnik.
A meghirdetett ingatlanok közül termőföldnek minősülők esetében, azok hasznosítása során be kell tartani a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII tv. (továbbiakban: Földforgalmi tv.) előírásait.
A bérleti díj mértéke: 15.000 Ft mely évente, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, előző évre vonatkozó infláció mértékével növekszik.
A bérleti díjat a bérlő évente egy összegben tartozik megfizetni. 2022-ben a bérleti szerződés megkötését követő 15 napon belül, ezt követően évente március 31. napjáig, a bérbe adó önkormányzat számlázása alapján.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a mezőgazdasági haszonbérleti szerződés megkötésére.

felelős: polgármester
határidő: azonnal, értelemszerűen