• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2022.

A szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapításáról

határozat szám: 33/2022 (03.16.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§ (1) bekezdése alapján biztosított étkeztetés, 2022. évre érvényes szolgáltatási önköltségét 799 Ft/ételadag összegben állapítja meg.

felelős: polgármester, jegyző, élelmezésvezető
határidő: értelemszerűen