• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2022.

A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról

határozat szám: 32/2022 (03.16.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján biztosított gyermekétkeztetés 2022. évre érvényes szolgáltatási önköltségét 1.108 Ft/ételadag összegben állapítja meg.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen