• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2022.

A köztisztviselők 2022. évi illetménykiegészítéséről

határozat szám: 29/2022 (02.08.)

hatályos

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete, a köztisztviselők 2022. évi illetménykiegészítéséről szóló – a székhely önkormányzat rendeletalkotási jogkörébe eső – rendelet-tervezetet megismerte, a rendelet-tervezetben foglalt szabályozással egyetért.

felelős: jegyző, polgármester
határidő: értelemszerűen