• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2022.

a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás módosításáról

határozat szám: 28/2022 (02.08.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás módosítását az előterjesztés mellékletét képező módosító megállapodás szerint jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására.

felelős: jegyző, polgármester
határidő: értelemszerűen