• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2022.

Polgármester jutalmazására vonatkozó eljárásrendről

határozat szám: 27/2022 (02.08.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdésére tekintettel, a polgármester részére megállapítható jutalmazás eljárásrendjét 2022. évtől, az alábbiak szerint állapítja meg:
A képviselő-testület évente 1 alkalommal, tárgyév december 15. napjáig értékeli a polgármester előző időszakban végzett munkáját.
A képviselő-testület értékelése alapján a munkáltatói- és egyéb munkáltatói jogkörében dönt a polgármester jutalmazásáról.
A polgármester munkájának elismerésére, jutalmazására – amennyiben az önkormányzat saját bevételei lehetővé teszik – évente legalább 3 havi bér- és járulékának megfelelő összegű kiadási előirányzat kerül biztosításra eredeti vagy módosított előirányzatként, az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción.
A jutalom megállapítás során, a képviselő-testület a célra tervezett kiadási előirányzat mértékéig hozhat döntést.
2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester jutalmazására vonatkozó eljárásrendről szóló 51/2021. (VII.28.) határozatát visszavonja.

felelős: jegyző, polgármester
határidő: értelemszerűen