• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2022.

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok – Vadna 20 és 21 hrsz. – tulajdonjogának adásvétel keretei közötti átruházásáról

határozat szám: 26/2022 (02.08.)

hatályos

Vadna község Önkormányzata képviselő-testülete, a Vadna község Önkormányzata tulajdonát képező, Vadna 20 (160 m2) és 21 (218 m2) hrsz alatt felvett, beépítetlen terület elnevezésű ingatlanokat – melyek az önkormányzati üzleti vagyon részei – 105.800 Ft vételáron, adásvétel keretei között értékesíti, Mertus Roland kazincbarcikai lakos részére.
Az ingatlanok vételára az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bek. a) pontja szerinti, 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecsléssel alátámasztva került megállapításra, az értékbecslésben szereplő forgalmi ár figyelembevételével.
A képviselő-testület 15 napos határidő tűzésével, írásbeli nyilatkozattételre hívja fel Mertus Roland kazincbarcikai lakost evégett, hogy adásvételi szándékát ezen feltételek ismeretében is fenntartja-e.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen