• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2022.

A gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése TOP-Plusz-3.3.1-21” programban, bölcsődei ellátás fejlesztésére pályázat benyújtásához projektelőkészítési, megalapozó tanulmány készítésére benyújtott ajánlatok bírálatára

határozat szám: 22/2022 (02.08.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése TOP-Plusz-3.3.1-21” programban, bölcsődei ellátás fejlesztésére pályázat benyújtásához projektelőkészítési, megalapozó tanulmány készítésére a legkedvezőbb – legalacsonyabb összegű - ajánlatot Gáspár Zoltán egyéni vállalkozó (3528 Miskolc, Mura utca 14.)- továbbiakban: ajánlattevő - nyújtotta be, bruttó: 1 989 283 Ft összegű vállalkozói díjon.
A képviselő-testület – fenti pályázata nyertessége esetén – a projektelőkészítési, megalapozó tanulmány készítésére ajánlattevőt bízza meg, az arra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére a polgármestert felhatalmazza.

felelős: polgármester
határidő: azonnal, értelemszerűen