• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2022.

Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2022. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról

határozat szám: 11/2022 (02.08.)

hatályos

1. Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetési rendeletében, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak; a 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción foglalkoztatott karbantartó és hivatalsegéd; a 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkción foglalkoztatott közművelődési szakember és a 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkción foglalkoztatott falugondnok részére biztosítandó ruházati költségtérítéshez 50.000 Ft+közterhei/közalkalmazott összegű költségvetési fedezetet biztosításáról dönt.
2. Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetési rendeletében, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézményben foglalkoztatottak, valamint a 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción foglalkoztatott karbantartó és hivatalsegéd; a 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkción foglalkoztatott közművelődési szakember és a 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkción foglalkoztatott falugondnok részére, napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) étkezési napokon való igénybevételéhez a napi térítési díj alapulvételével, 559 Ft/étkezési nap+közterhei/közalkalmazott költségvetési fedezetet biztosításáról dönt.
3. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott, a határozat 12. pontjai szerinti közalkalmazottak részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 79/A § (2) bekezdése alapján, 2022. évre, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62 § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 1.000 Ft/hó mértékű átalányösszegű, bankszámla-hozzájárulást állapít meg.
4. A ruházati költségtérítés folyósításra 2022. december hónapban, a bankszámla-hozzájárulás kifizetésére egy összegben 2022. december hónapban kerül sor.
5. A közalkalmazotti jogviszony szünetelése esetén, a határozat 1. és 3. pontja szerinti béren kívüli juttatás (továbbiakban: juttatás) időarányos részére jogosult a közalkalmazott.
A közalkalmazotti jogviszony évközbeni keletkezése, megszűnése esetén a juttatás időarányos részére jogosult a közalkalmazott feltéve, hogy az önkormányzatnál, vagy az önkormányzat által fenntartott intézménynél (továbbiakban: önkormányzatnál) foglalkoztatott közalkalmazott a tárgyévben legalább 6 havi jogviszonnyal rendelkezik az önkormányzatnál.
Az a közalkalmazott, aki a kifizetés időpontjában lemondási, felmentési idejét tölti, a juttatásnak a jogviszony megszűnése időpontjáig terjedő időarányos részére jogosult.
A közalkalmazotti jogviszony évközbeni megszűnése esetén, amennyiben a ténylegesen kifizetett összegnél a fentiek alapján alacsonyabb összegű juttatásra lett volna jogosult a közalkalmazott, úgy a juttatás időarányos részét vissza kell térítenie, kivéve, ha a közalkalmazott jogviszonya nyugdíjazása vagy halála miatt szűnik meg.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen