• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 2021. évi ellátásához költségvetési fedezet biztosításáról

határozat szám: 9/2021 (02.15.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:
A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testületével kötött feladat-ellátási szerződés 3.1. pontja alapján, az ügyeleti feladatok 2021. évi ellátására 764.400 Ft önkormányzati finanszírozás biztosításáról döntök, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére.

felelős: polgármester
határidő: 15 napon belül