• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok adásvételére irányuló kezdeményezés elbírálásáról

határozat szám: 78/2021 (12.14.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mertus Roland kazincbarcikai lakos kezdeményezését, a Vadna község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Vadna 20 és 21 hrsz. alatti ingatlanok tulajdonjogának adásvétel keretei közötti megszerzésére megismerte, és az üzleti vagyon részét képező, forgalomképes ingatlanok értékesítésétől dönt, az alábbi feltételek szerint:
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bek- szerint az ingatlanok értékesítéséhez azok forgalmi értékbecslését el kell készíttetni, melyek alapján kerül azok vételára meghatározásra. A vételárban az önkormányzatnak a forgalmi értékbecslés önkormányzat által megfizetendő díját is érvényesíteni kell.
A képviselő-testület 15 napos határidő tűzésével, írásbeli nyilatkozattételre hívja fel Mertus Roland kazincbarcikai lakost evégett, hogy adásvételi szándékát ezen feltételek ismeretében is fenntartja-e.

felelős: polgármester
határidő: azonnal, értelemszerűen