• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

A „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése TOP_Plusz-3.3.1-21” programban, bölcsődei ellátás fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásáról

határozat szám: 77/2021 (12.14.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése TOP_Plusz-3.3.1-21” elnevezésű pályázati felhívásra, pályázat benyújtásáról dönt bölcsődei ellátás fejlesztésére, mini bölcsőde kialakítására, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Vadna Rákóczi Ferenc utca 12. szám, 229. hrsz alatti ingatlanon található „kivett faluház, udvar” művelési ágú ingatlanon található épület a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti átalakításával.
2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat benyújtásáról a Bölcsődei fejlesztési program támogatására szóló a 42/2021.(VI.04.) határozatát visszavonja.
3. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat benyújtásának előkészítéséhez szükséges tevékenysége elvégzésével a Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft-t bízza meg, felhatalmazza a polgármestert pályázat elkészítéséhez, benyújtásához szükséges szerződések, megállapodások megkötésére.

felelős: polgármester
határidő: azonnal, értelemszerűen