• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

Településterv készítésére benyújtott ajánlatok elbírálásáról, a tervező kiválasztásáról

határozat szám: 76/2021 (12.14.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározott településfejlesztési terv és helyi építési szabályzat (a továbbiakban együtt: településterv) készítésére benyújtott árajánlatokat megismerte.
2. A Képviselő-testülete a Kormányrendelet 6.§-a szerinti, Szuhakálló, Sajógalgóc és Sajóivánka községek Önkormányzataival közös tervezés keretei között kívánja a településtervet elkészíteni, melyre vonatkozóan az URU-Plan Bt. (3535 Miskolc Bartók Béla u. 58.), önkormányzatra eső 3.000.000 Ft+27% áfa, 3.810.000 Ft tervezői díj ajánlatát elfogadja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés és a közös tervezésre vonatkozó megállapodás megkötésére.

felelős: polgármester, jegyző
határidő: azonnal, értelemszerűen