• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

A 2022. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelmek benyújtásáról

határozat szám: 74/2021 (12.14.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Önkormányzat 2022. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogram való részvételéről dönt a mezőgazdasági, helyi sajátosságokra épülő és szociális programelemek vonatkozásában és erre irányulóan részletes kidolgozottságú kérelmeket nyújt be.
A kérelmekben foglaltak megvalósításához saját forrást – annak szükségessé válása esetén – az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosít.
A kérelmek kidolgozására és benyújtására a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen