• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub 2021. évi működésének támogatásáról

határozat szám: 7/2021 (02.15.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:
A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjasklub működéséhez, az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére, 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatás biztosításáról döntök.
A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt.

felelős: polgármester
határidő: 15 napon belül