• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

Értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalás jóváhagyásáról, szociális tüzelőanyag beszerzésére

határozat szám: 69/2021 (11.09.)

hatályos

Vadna község Önkormányzata képviselő-testülete, a polgármester által, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló belügyminiszteri döntés alapján vállalt 1.767.840 Ft összegű kötelezettségvállalást az Északerdő Zrt. (3525 Miskolc, Deák Ferenc tér 1.) irányába, 87 m3 keménylombos, vastag tűzifa beszerzésére jóváhagyja, tekintettel az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdésében foglaltakra.
A tűzifa mennyiség 386.715 Ft összegű szállítási költsége – a támogatási feltételeknek megfelelően – Vadna község Önkormányzata 2021. évi költségvetése terhére kerül biztosításra.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen