• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

Települési terv elkészítéséről

határozat szám: 68/2021 (11.09.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Miniszterelnökség megbízásából eljáró Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kiírt pályázati felhívást a Magyarország területén működő, 5000 fő lakónépesség alatti, a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Pluszból településtervezési feladat ellátásához támogatást igénybe nem vevő önkormányzat számára, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározott településfejlesztési terv és helyi építési szabályzat (a továbbiakban együtt: településterv) elkészítésének támogatására (továbbiakban pályázati felhívás) megismerte és a pályázati felhívás feltételeinek valamin Általános Szerződési feltételeinek maradéktalan elfogadásával, támogatási igényt kíván benyújtani, az alábbiak szerint:
2. Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet II. és III. fejezete szerint hatályos településrendezési eszközzel (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv) nem rendelkezik, így településterv készítéséről dönt, mely költségeinek támogatására az 1. pont szerinti pályázati felhívásra támogatási kérelmét benyújtja.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen