• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézményben az óvodai csoportra megállapított maximális gyermeklétszámtól való eltérés engedélyezéséről

határozat szám: 54/2021 (07.28.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha fenntartója, engedélyezi, hogy a köznevelési intézmény a 2021/2022. nevelési év indításakor – tekintettel az intézményben megvalósult beiratkozásra - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. mellékletében, az óvodai csoportra meghatározott 25 fős gyermeklétszámot, húsz százalékkal átlépje.

felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető
határidő: azonnal, értelemszerűen