• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézményben a 2021/2022. nevelési évben indítható csoportok számáról

határozat szám: 53/2021 (07.28.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha fenntartója, a köznevelési intézményben, a 2021/2022. nevelési évben indítható csoportok számát, 1 csoportban határozza meg.
A jelen határozatban foglaltakat a képviselő-testület eltérő döntéséig alkalmazni kell.

felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető
határidő: azonnal, értelemszerűen