• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

A 2021/2022. tanévre vonatkozó beiskolázási támogatás megállapításáról

határozat szám: 52/2021 (07.28.)

hatályos

Vadna község Önkormányzata képviselő-testülete, a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Szociális rendelet) 12/A.§-ában szabályozott beiskolázási támogatás összegét 5.000 Ft/fő összegben állapítja meg a 2021/2022. tanév vonatkozásában, a Szociális rendelet 12./A§ (1)-(1a) bek-e szerinti jogosulti kör részére.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen