• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

Pályázat benyújtásáról a Bölcsődei fejlesztési program támogatására

határozat szám: 42/2021 (06.04.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:
A pénzügyminiszter által a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program cím terhére, kiírt „Bölcsődei fejlesztési program” pályázati felhívására pályázat benyújtásáról döntök, mini bölcsőde kialakítására, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Vadna Rákóczi Ferenc utca 12. szám, 229. hrsz alatti ingatlanon található kivett faluház udvar művelési ágú ingatlanon található épület a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti átalakításával, a szükséges mértékű saját forrás vállalásával.
A pályázat benyújtásának előkészítéséhez szükséges tevékenysége elvégzésével a Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft-t bízom meg.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen