• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás szakmai programjának módosítása

határozat szám: 41/2021 (06.04.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:
A Vadna község Önkormányzata által indítani és fenntartani kíván falugondnoki szolgáltatás 30/2021.(IV.20.) határozatával jóváhagyott szakmai programjának módosításáról döntök, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szakmai program kiadásával.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen