• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2021. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról

határozat szám: 4/2021 (02.15.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:
1. Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. évi költségvetési rendeletében, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak; a 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción foglalkoztatott karbantartó; a 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkción foglalkoztatott közművelődési szakember és a 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkción foglalkoztatott falugondnok részére biztosítandó ruházati költségtérítéshez 50.000 Ft+közterhei/közalkalmazott összegű költségvetési fedezetet biztosításáról döntök.
2. Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. évi költségvetési rendeletében, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézményben foglalkoztatottak, valamint a 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción foglalkoztatott karbantartó; a 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkción foglalkoztatott közművelődési szakember és a 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkción foglalkoztatott falugondnok részére, napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) étkezési napokon való igénybevételéhez a napi térítési díj alapulvételével, 508 Ft/nap+közterhei/közalkalmazott költségvetési fedezetet biztosításáról döntök.
3. Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 79/A § (2) bekezdése alapján, 2021. évre, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61 § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 1.000 Ft/hó mértékű átalányösszegű, bankszámla-hozzájárulást állapítok meg.
4. A ruházati költségtérítés folyósításra 2021. december hónapban, a bankszámla-hozzájárulás kifizetésére egy összegben 2021. december hónapban kerül sor.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen