• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

A Vadna Községért Alapítvány 2020. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról

határozat szám: 38/2021 (05.12.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:
a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2020. (II.11.) határozatával, a Vadna Községért Alapítvány működéséhez, az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére biztosított 6.101.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló szakmai- és pénzügyi beszámolót – figyelemmel a támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Alapítvány között létrejött megállapodásban rögzítettekre – az előterjesztés melléklete szerint elfogadom.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen