• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

A 2020. évi ellenőrzési jelentésről

határozat szám: 37/2021 (05.12.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:
a 2020. évi ellenőrzési jelentést az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyom

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen