• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2020. évi ellátásának átfogó értékeléséről

határozat szám: 35/2021 (05.12.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2020. évi ellátásának átfogó értékeléséről - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdése alapján, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. Rendelet 10. mellékletének szempontrendszere szerint - készült átfogó jelentést, az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyom, a jelentés gyámhatóság részére történő megküldéséről intézkedem.

felelős: polgármester
határidő: 15 napon belül