• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület részére gépjárműhasználat biztosításáról

határozat szám: 32/2021 (04.20.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:
A Vadna község Önkormányzata tulajdonában lévő Volkswagen Amarok típusú személyautó térítésmentes használatának biztosításáról döntök, a Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület (továbbiakban: Polgárőregyesület) részére, a Polgárőregyesület feladatainak ellátásához.
A gépjármű használatáról a Polgárőregyesület és az Önkormányzat megállapodást köt, melyben részletességgel megállapítják a használatba adás és a használat fentiek szerinti szabályait.
A gépjármű használatára - tekintettel annak beszerzési céljára és forrására – csak startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramból, illetve az egyéb önkormányzati feladatokból adódó tevékenységek ellátása elsődlegességének biztosítása mellett kerülhet sor.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen