• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

Az étkeztetés szociális alapszolgáltatással összefüggő feladatok ellátására irányuló megállapodásról

határozat szám: 29/2021 (04.20.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 122/B.§-a alapján, étkeztetés szociális alapszolgáltatással összefüggő feladatok ellátására irányuló megállapodás létrehozásáról döntök, Vadna község Önkormányzata és az által fenntartott önálló költségvetési szerv, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha között.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen