• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás bevezetéséről

határozat szám: 28/2021 (04.20.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§-a (1) bek-e és 86. § (1) bek. b.) pontja alapján, étkeztetés szociális alapszolgáltatás bevezetéséről döntök Vadna településen.
Az étkezéshez az étel előállítását az önkormányzat, az általa fenntartott Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetési szerven keresztül, a 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán kormányzati funkción biztosítja, szociális konyha formájában.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen