• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

A szociális étkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról

határozat szám: 26/2021 (04.20.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III 62.§ (1) bekezdése alapján biztosított étkeztetés, 2021. évre érvényes, szolgáltatási önköltségét 935 Ft/ételadag összegben állapítom meg.

felelős: polgármester, jegyző, élelmezésvezető
határidő: értelemszerűen