• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

A gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról

határozat szám: 25/2021 (04.20.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján biztosított gyermekétkeztetés 2021. évre érvényes szolgáltatási önköltségét 1.507 Ft/ételadag összegben állapítom meg.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen