• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

A Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című alprogramban, pályázat benyújtásáról

határozat szám: 23/2021 (04.20.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:
A Magyar Falu Program keretében, az „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című, MFP-ÖTIF/2021 kódszámú alprogramban pályázat benyújtásáról döntök, a Vadna 42/1 hrsz. alatt található kivett temető megnevezésű ingatlanon található ravatalozó épületének felújítására.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen