• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

Önkormányzati tulajdonú (1020/1 hrsz.) ingatlan megosztásáról

határozat szám: 22/2021 (03.31.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva -, az alábbi határozatot hozom:
a Vadna község Önkormányzata tulajdonát képező, Vadna 1020/1 hrsz. felvett, 3 ha 719 m2 területű, legelő művelési ágú zártkerti ingatlan megosztására irányuló telekalakítási eljárás kezdeményezéséről döntök.
A megosztás során – a telekalakításra vonatkozó szabályok betartása mellett – a fenti ingatlanból 4 db önálló ingatlan kerül kialakításra, az alábbiak szerint:
1. Sivák Péter vadnai lakos kérelmére 3.000 m2 területű,
2. Sivák László nagybarcai lakos 500 m2 területű,
3. Gömöri Norbert tardonai lakos kérelmére 2000 m2 területű,
4. a fennmaradó ingatlanrész.
A telekalakítást követően létrejövő 1-3. pont alatti ingatlanok tulajdonjogának átruházására, az azokat használó 1-3. pontban megnevezett személyek részére, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet szabályozása szerint, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény előírásainak megfelelően kerülhet sor, a telekalakítás és a tulajdonjog szerzés költségeinek vevők általi teljes körű viselése mellett.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen