• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

A Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című alprogramban, pályázat benyújtásáról

határozat szám: 21/2021 (03.31.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:
A Magyar Falu Program keretében, az „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú alprogram, Közösségi terek fejlesztése (MFP-ÖTIK/2021/6) kategóriában pályázat benyújtásáról döntök, a Göőz Pál Művelődési Ház Közösségi Térnek helyt adó Vadna, Kossuth út 6. sz. alatti (Hrsz: 84.) ingatlan felújításának támogatására.
A pályázat benyújtásához szükséges előkészítési tevékenység elvégzésével a Kelet-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft-t bízom meg.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen