• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

A Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című alprogramban, pályázat benyújtásáról

határozat szám: 20/2021 (03.31.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:
A Magyar Falu Program keretében, az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című, MFP-UHK/2021 kódszámú alprogramban pályázat benyújtásáról döntök, a Vadna-Park Üdülőközpont területén található belterületi utak (Domb utca, Hrsz:291/6.; Pillangó utca, Hrsz:291/3.; Tópart utca, Hrsz:291/10.; Horgász utca, Hrsz:291/12.; Nyár utca Hrsz:291/14.; Tavasz köz Hrsz:291/17.) kiépítésének támogatására.
A pályázat benyújtásához szükséges előkészítési tevékenység elvégzésével a Kelet-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft-t bízom meg.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen