• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

Az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervéről

határozat szám: 16/2021 (03.04.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:
az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét, a határozat melléklete szerint hagyom jóvá.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen