• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

Magyar Falu Program keretében az „Orvosi eszköz”, MFP-AEE/2020 kódszámú alprogram pályázatának támogatásából megvalósítandó, a háziorvosi, illetve a védőnői feladatellátáshoz szükséges eszközök, bútorok beszerzéséhez ajánlatok elbírálásáról

határozat szám: 13/2021 (02.15.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján –Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:
Megállapítom, hogy az „Orvosi eszköz”, MFP-AEE/2020 kódszámú alprogram pályázatának támogatásából megvalósítandó, a háziorvosi, illetve a védőnői feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez a legkedvezőbb – legalacsonyabb összegű – ajánlatot a Plex-Com-Medik Kft (3636. Sajógalgóc, Szent István tér 6.) - továbbiakban: ajánlattevő - nyújtotta be, bruttó: 2.789.997 Ft összeggel. Így az eszközbeszerzés megvalósítás során a szállítói feladatok ellátásával ajánlattevőt bízom meg, az arra vonatkozó szállítási szerződés megkötésével.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen