• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

A köztisztviselők 2021. évi illetménykiegészítéséről

határozat szám: 12/2021 (02.15.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyak orolva, az alábbi határozatot hozom:
a köztisztviselők 2021. évi illetménykiegészítéséről szóló – a székhely önkormányzat rendeletalkotási jogkörébe eső – rendelet-tervezetet megismerve, a rendelet-tervezetben foglalt szabályozással egyetértek.

felelős: jegyző, polgármester
határidő: értelemszerűen