• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről

határozat szám: 11/2021 (02.15.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi határozatot hozom:
1. A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a határozat melléklete szerint jóváhagyva egyetértek azzal, hogy az a melléklet szerinti változatlan tartalommal épüljön be, a székhely - Szuhakálló község Önkormányzata - 2021. évi költségvetési rendeletébe.
2. Egyetértek azzal, hogy Szuhakálló Község Önkormányzata Polgármestere, a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 61.§ (1) bekezdésében rögzítettekhez képest, az illetményalapot 46.380 Ft. összegben állapítsa meg 2021. évre.

felelős: jegyző, polgármester
határidő: értelemszerűen