• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2021.

A 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtásáról

határozat szám: 1/2021 (01.20.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva -, az alábbi határozatot hozom:
Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi költségvetési beszámolójában szereplő maradvány korrekcióját – a határozat mellékletét képező jegyzőkönyvben foglaltak szerint – +567.280 Ft összeggel jóváhagyom. A 2019. évi költségvetési maradvány helyes összege így: 183.713.002 Ft.
A korrigált maradvány átvezetéséről az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet és az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésével intézkedem

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen