• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2020.

A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás megszűnéséből adódó elszámolás jóváhagyásáról

határozat szám: 48/2020 (09.30.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás 2020. augusztus30-i megszűnéséből adódó, a Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei közötti elszámolást elfogadja, az alábbiak szerint:
1. A Vadna község Önkormányzatát megillető 2.381.442 Ft összeg átutalásáról Bánhorváti község Önkormányzata gondoskodik, legkésőbb abban az időpontban, amikor Mályinka és Nagybarca községek Önkormányzatai részéről Bánhorváti község Önkormányzata felé fennálló fizetési kötelezettség fenti összeget elérő teljesítésére sor kerül. A képviselő-testület legfeljebb 2021. december 31-ig biztosít fizetési haladékot Bánhorváti község Önkormányzata részére, a fennálló tartozás rendezésére.
2. A Társulás működése alatt, a vadnai tagóvodába beszerzett, és ott fellelhető ingóságok a jogutód intézmény (Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha) használatába, Vadna község Önkormányzata tulajdonába kerülnek. A vagyon térítésmentes átadásáról Bánhorváti község Önkormányzata gondoskodik.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen