• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2020.

A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról

határozat szám: 47/2020 (09.30.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 78/2016.(XII.07.) határozatával elfogadott, a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testületével kötendő feladat-ellátási szerződés módosítását jóváhagyja akként, hogy a feladat-ellátási szerződés 3.1. pontjában szabályozott hozzájárulás összege, 2021. január 1-jétől 100 Ft/lakos összegre módosul, melynek összege évente szeptember hónapban a felek részéről felülvizsgálatra kerül.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen