• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2020.

Sajókaza vegyes fogászati körzet feladatainak ellátására szerződés kötéséről

határozat szám: 46/2020 (09.30.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajókaza vegyes fogászati körzet (Sajókaza-Sajóivánka-Sajógalgóc-Vadna) fogorvosi feladatainak ellátásra feladat-ellátási szerződést köt az Excellence Dental Care Kft-vel (képviseli: dr. Kerekes László Attila ügyvezető).
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező feladat-ellátási szerződés aláírására.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen