• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2020.

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére benyújtott pályázatok elbírálásáról, intézményvezető megbízásáról

határozat szám: 31/2020 (07.15.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére vonatkozó nyilvános pályázati felhívás alapján beérkezett pályázatokat megismerte és az alábbi határozatot hozza:
1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (1) bekezdése alapján, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 22.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,
Kálmán Judit pályázót, 2020. augusztus 31. napjával kezdődő, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezése mellett megbízza a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (3636 Vadna Kassai út 38.) intézményvezetői munkakörének betöltésével, az óvodavezetői feladatok ellátásával.
Az intézményvezető megbízás időtartama 5 év, 2020. 08.31-től 2025.08.31-ig.
Az intézményvezető illetménye, pótlékai és egyéb juttatásai a Kjt.; a Nkt. 7. és 8. melléklete, valamint a Korm. rendelet alapján kerülnek megállapításra
2. A kinevezési okmány elkészítéséről és a munkáltatással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodjon.

felelős: polgármester
határidő: azonnal